S-3 DO LUBAWKI OTWARTA

S3 Kamienna Góra – Lubawka oddana do ruchu

Kierowcy mogą już korzystać z nowego odcinka drogi ekspresowej S3 pomiędzy węzłami Kamienna Góra Północ i Lubawka. To kolejny oddany do ruchu fragment biegnącej wzdłuż zachodniej granicy trasy S3. Łącznie ze zrealizowanymi już odcinkami od Troszyna w woj. zachodniopomorskim, przez woj. lubuskie aż do Bolkowa na Dolnym Śląsku kierowcy mają do dyspozycji prawie 420 km drogi ekspresowej S3.

– Budujemy spójną sieć drogową w naszym kraju, w każdym jego regionie. Aby Polska mogła się dobrze rozwijać, potrzebne są jak najlepsze połączenia komunikacyjne na osi północ-południe. Zgodnie z naszymi deklaracjami wybudowaliśmy drogę S3 do samej granicy polsko-czeskiej. W przyszłym roku zaś kierowcy pojadą tunelem między Bolkowem a Kamienną Górą – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Inwestycja została zrealizowana na całym, 15-kilometrowym odcinku od Kamiennej Góry przez Lubawkę do granicy państwa. Do ruchu został udostępniony odcinek S3 o długości 12 km pomiędzy węzłem Kamienna Góra Północ a węzłem Lubawka. Pozostały fragment, od węzła Lubawka do granicy państwa, o długości 3 km, zostanie udostępniony kierowcom po zakończeniu prac na odcinku przygranicznym po stronie czeskiej. Według zapowiedzi czeskiej administracji drogowej nastąpi to w 2025 r.

S3 pomiędzy Kamienną Górą a granicą państwa została wybudowana jako droga dwujezdniowa, wyposażona w dwa pasy ruchu w każdym kierunku i pas awaryjny. W ramach zadania powstały trzy węzły drogowe: Kamienna Góra Północ, Kamienna Góra Południe i Lubawka. Ponadto przebudowano prawie 6 km dróg poprzecznych, wybudowano 16 km dróg serwisowych oraz 4,5 km ciągów pieszo-rowerowych. Na całej 15-kilometrowej trasie wybudowano też 21 mostów i wiaduktów o łącznej długości ok. 4,5 km, co stanowi prawie 30 proc. długości odcinka. Wykonano 13 przejść dla zwierząt małych i średnich, 11 największych wiaduktów pełni równocześnie funkcję dolnych przejść dla zwierząt dużych. Wybudowano także około 9,3 km ekranów akustycznych oraz ponad 10 km ogrodzeń dla płazów.

Wartość całego zadania to ponad 1,1 mld zł, łącznie m.in. z kosztami opracowań projektowych, nadzoru i badań archeologicznych, wykupem gruntów i realizacją robót. Budowa S3 od Kamiennej Góry do Lubawki została dofinansowana środkami Unii Europejskiej w ramach umowy obejmującej realizację czterech odcinków S3 od Legnicy do Lubawki. Wartość całkowita projektu to blisko 3,7 mld zł, z czego dofinansowanie unijne wyniosło prawie 818 mln zł.

 

 

Dodaj komentarz