Otwarcie Sali muzealnej pn.”Dawna sala lekcyjna przedmiotów przyrodniczych”

Dnia 28 września 2023 r. wicestarosta Małgorzata Krzyszkowska i naczelnik Wydziału Edukacji Cecylia Skulska wzięły udział w otwarciu sali muzealnej pn.”Dawna sala lekcyjna przedmiotów przyrodniczych” w Szkole Podstawowej w Chełmsku Śląskim.

Powstanie stałej wystawy przyrodniczej w chełmskiej szkole to efekt współpracy Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Chełmsku Śl., Stowarzyszeniem „Wspólnie dla Chełmska”, Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Chełmska Śląskiego „Tkacze Śląscy” oraz Fundacji Fames Artis.

Wystawa będzie prezentować szkolną klasę przyrodniczą z 2. połowy XX wieku. Wśród eksponatów znajdą się m.in. środki dydaktyczne, pomoce naukowe, elementy wyposażenia pracowni szkolnej z przyrody, biologii, geografii, chemii, fizyki, anatomii, zoologii, botaniki oraz przyrządy do badań naukowych.

W sali wystawienniczej odbywać się będą również warsztaty dla dzieci i młodzieży  pod patronatem
i merytorycznym nadzorem pracowników naukowych Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze.

Obok Ekomuzeum historii szkoły i Chełmska Śląskiego znajdującego się w szkole w Chełmsku Śląskim będzie to kolejna propozycja dla społeczności lokalnej, uczniów, rodziców oraz turystów odwiedzających herbową wieś. Inicjatywa ta będzie sprzyjać poznawaniu dziedzictwa narodowego, stanowiąc wymierne wsparcie w realizacji programu nauczania, rozwijaniu szerokich kompetencji poznawczych, jak i integracji międzypokoleniowej. Zajęcia prowadzone wśród eksponatów muzealnych, jako źródeł historycznych i tekstów kultury, czynią z edukacji atrakcyjny, otwarty proces, oparty na poszukiwaniach i osobistym kontakcie z historią. 

Od października 2023 r.  muzealna sala przyrodnicza oraz Ekomuzeum historii szkoły i Chełmska Śląskiego otwarte będą dla wszystkich chętnych  w dniach i godzinach pracy szkoły. W dniach wolnych – po wcześniejszym umówieniu, pod nr telefonu 75 74 22 116/ 695 264 461.

 

Dodaj komentarz