WSPARCIE DLA POLICJI

Urząd miasta w Kamiennej Górze regularnie wspiera kamiennogórskich policjantów. Tym razem burmistrz Janusz Chodasewicz na ręce zastępcy komendanta powiatowego podinspektora Mariusza Rusieckiego przekazał materiały edukacyjne. Posłużą one do organizowania zajęć z dziećmi i młodzieżą.

– Niektóre z nich są bardzo ciekawe i z pewnością będą pouczające. Na wyposażenie jednostki policji trafiły tzw. ALKOgogle, które służą do demonstracji upośledzenia zmysłów po spożyciu alkoholu. Symulują one stan upojenia w zakresie 0,8-1,5 promila – mówi burmistrz Janusz Chodasewicz.

Na zajęciach edukacyjnych policjanci będą mogli także zaprezentować tzw. NARKOogogle, symulujące skutki używania narkotyków lub przedawkowania leków.

W sumie na zakup tego sprzętu oraz materiałów profilaktycznych (ulotki edukacyjne) i odblasków dla pieszych miasto wydało ponad 2 tys. zł. Pochodzą one z funduszu Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Kamienna Góra na 2023 rok.


Rafał ŚwięckiRzecznik prasowy

Dodaj komentarz