Ambasador Ziemi Kamiennogórskiej i pożegnanie dyrektora

Dnia 26 września br. podczas LX Sesji Rady Powiatu Kamiennogórskiego pożegnano Jerzego Kowalskiego, nauczyciela i wicedyrektora ZSZiO w Kamiennej Górze, który po 40. latach pracy z końcem września przechodzi na zasłużoną emeryturę.

Jerzy Kowalski otrzymał serdeczne podziękowania za długoletnią pracę dydaktyczno-wychowawczą, za wielkie zaangażowanie w wykonywanie pracy zawodowej, za ofiarną pracę dla młodzieży oraz za troskę o dobre imię szkoły i działania na jej rzecz.

Również  podczas LX Sesji Rady Powiatu Kamiennogórskiego uhonorowano tegorocznych stypendystów programu Ambasador Ziemi Kamiennogórskiej.

Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Kamiennogórskiego  przyjmującą „Program lokalny wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadpodstawowych dla młodzieży w Powiecie Kamiennogórskim AMBASADOR ZIEMI KAMIENNOGÓRSKIEJ” na rok szkolny 2023/2024 zostały przyznane trzy stypendia naukowego i trzy stypendia sportowe.

Powołana przez Zarząd Powiatu Kamiennogórskiego Komisja Stypendialna w składzie: Adam Krok – Przewodniczący Komisji, oraz członkowie Zofia KolatUrszula Machaj oraz Cecylia Skulska, sporządziła listę rankingową stypendystów i zawnioskowała do Zarządu Powiatu o przyznanie w roku szkolnym 2023/2024 trzech stypendiów naukowych i trzech stypendiów sportowych.

Zarząd na posiedzeniu w dniu 12 września 2023 r. zatwierdził listę rankingową.

 W roku szkolnym 2023/2024 stypendium naukowe otrzymało trzech uczniów.

1) Nikola Mongiało uczennica IV klasy Liceum Ogólnokształcącego w Kamiennej Górze.

2) Kamil Rosik uczeń II klasy Liceum Ogólnokształcącego w Kamiennej Górze.

3) Kinga Bielewicz uczennica IV klasy Liceum Ogólnokształcącego w Kamiennej Górze.

 Na rok szkolny 2023/2024 przyznane zostały również trzy stypendia sportowe.

1) Stanisław Bodzek – uczeń I klasy Liceum Ogólnokształcącego w Kamiennej Górze.

2) Małgorzata Lubos – uczennica I klasy Liceum Ogólnokształcącego w Kamiennej Górze.

3) Maria Bizoń – uczennica I klasy Liceum Ogólnokształcącego w Kamiennej Górze.

Serdecznie gratulujemy!

Dodaj komentarz