PAS TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA

W dniu 30 sierpnia 2023 roku, w godzinach porannych, na terenie powiatu kamiennogórskiego funkcjonariusze Referatu Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze prowadzili działania związane z akcją „Pasy”, ukierunkowaną na zmniejszenie zagrożenia bezpieczeństwa na drogach, z uwagi na bagatelizowanie obowiązku korzystania z pasów bezpieczeństwa przez kierujących oraz pasażerów pojazdów.


Ustawa Prawo o Ruchu Drogowym nakłada na kierujących oraz osoby, które są przewożone pojazdem osobowym obowiązek korzystania z pasów bezpieczeństwa. Zatem w myśl art. 39
„ Kierujący pojazdem samochodowym oraz osoba przewożona takim pojazdem wyposażonym w pasy bezpieczeństwa są obowiązani korzystać z tych pasów podczas jazdy”
Zapnij pasy!!! Zadbaj o bezpieczeństwo swoje oraz swoich bliskich!!!

W myśl ustawy, istnieją wyjątki od tej reguły, zwalniające z obowiązku:
    • kierującego taksówką podczas przewożenia pasażera
    • osoby posiadające zaświadczenie lekarskie o przeciwwskazaniu do używania pasów bezpieczeństwa
    • kobiety o widocznej ciąży
    • instruktor lub egzaminator podczas szkolenia lub egzaminowania
    • zespół medyczny w czasie udzielania pomocy
    • funkcjonariusze służb podczas przewożenia osoby zatrzymanej, czynności Ochrony Państwa
    • żołnierze podczas czynności ochronnych
    •  konwojent podczas przewożenia wartości pieniężnych
    • osoby chore lub niepełnosprawne przewożone w noszach lub w wózku inwalidzkim

Przepis nie dotyczy również przewozu dziecka:
1) taksówką
2) specjalistycznym środkiem transportu sanitarnego
3) pojazdem Policji, Straży Granicznej lub straży gminnej (miejskiej)
4) mającego zaświadczenie lekarskie o przeciwwskazaniu do przewożenia w foteliku bezpieczeństwa dla dziecka lub innym urządzeniu przytrzymującym dla dzieci
Pamiętajmy, że pasy bezpieczeństwa odgrywają kluczową rolę podczas zdarzeń drogowych czy też konieczności wykonania nagłego manewru w celu uniknięcia niebezpiecznego zdarzenia.

Zabronione jest:
    • przewożenie w foteliku bezpieczeństwa dla dziecka lub innym urządzeniu przytrzymującym dla dzieci dziecka siedzącego tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu pojazdu samochodowego wyposażonego w poduszkę powietrzną dla pasażera, która jest aktywna podczas przewożenia dziecka
    • przewożenia na przednim siedzeniu pojazdu samochodowego, poza fotelikiem bezpieczeństwa dla dziecka lub innym urządzeniem przytrzymującym dla dzieci, dziecka mającego mniej niż 150 cm wzrostu

Kary grzywny:
    • niekorzystanie z pasów bezpieczeństwa przez kierującego – mandat karny w kwocie 100 zł i 5 punktów karnych
    •  kierowanie pojazdem przewożącym jednego pasażera niekorzystającego z pasów bezpieczeństwa – mandat karny w kwocie 100 zł i 5 punktów karnych
    • kierowanie pojazdem przewożącym więcej niż jednego pasażera niekorzystającego z pasów bezpieczeństwa – mandat karny w kwocie 100 zł i 8 punktów karnych
    • Przewożenie na przednim siedzeniu pojazdu samochodowego, poza fotelikiem bezpieczeństwa dla dziecka lub innym urządzeniem przytrzymującym dla dzieci, 1 dziecka mającego mniej niż 150 cm wzrostu – mandat karny w kwocie 300 zł i 5 punktów karnych
    • Przewożenie w foteliku bezpieczeństwa dla dziecka lub innym urządzeniu przytrzymującym dla dzieci 1 dziecka siedzącego tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu pojazdu samochodowego wyposażonego w poduszkę powietrzną dla pasażera, która jest aktywna podczas przewożenia dziecka – mandat karny w kwocie 300 zł i 5 punktów karnych.


      
mł. asp. Elwira Hajduga
Komenda Powiatowa Policji w Kamiennej Górze

Dodaj komentarz