Czy „miasto” straciło płynność finansową?

Kilka godzin debatowali radni miejscy Kamiennej Góry nad zaciągnięciem długu ponad 4 milionów złotych, w postaci obligacji, a przeznaczonych na pokrycie bieżących wydatków miasta. Po godzinie 19 sesję przerwano. Radni pytali burmistrza Janusza Chodasiewicza o zadłużenie miasta wobec ZUS-u, oraz innych jednostek miasta. Skarbnik urzędu powiedziała, że na uregulowanie zaległości potrzebna jest kwota blisko 6 milionów zł. 

 

Dodaj komentarz