OkrzeszynClimb

Powiat Kamiennogórski kontynuuje rozwój rejonów wspinaczkowych i systematycznie poszerza ofertę turystyczną regionu. Dzięki naturalnemu ukształtowaniu terenu, w sposób nieingerujący w środowisko zagospodarowane zostaną kolejne formacje skalne, tym razem w miejscowości Okrzeszyn, umożliwiając tym samym bezpieczne uprawianie wspinaczki skałkowej.

Prace nad projektem „OkrzeszynClimb” wchodzą w ostateczną fazę. Podczas badań terenowych specjaliści ustalili, że zdecydowana większość planowanych dróg wspinaczkowych nie koliduje z występowaniem cennej roślinności, a najbardziej atrakcyjne do wspinaczki fragmenty skał pozbawione są jej całkowicie. Dzięki tym badaniom mamy pewność, że realizacja projektu nie wpłynie negatywnie na krajobraz naturalny i prace mogą postępować.

Na przełomie lipca razem z Wykonawcą, Wałbrzyskim Klubem Górskim i Jaskiniowym oraz przedstawicielem Nadleśnictwa uzgodniono przebieg dróg wspinaczkowych oraz lokalizacje, w których zainstalowana zostanie infrastruktura towarzysząca (ławy, tablice). Wykonawca przystąpił już do oczyszczania ścian skalnych i montażu punktów asekuracyjnych.

Końcowym etapem będzie piknik ekologiczny połączony z pokazem wspinaczkowym, w którym wezmą udział osoby z niepełnosprawnością – podopieczni POW – ŚDS.

Projekt Powiatu Kamiennogórskiego pn. „Okrzeszyn Climb” zajął pierwsze miejsce w tegorocznej edycji konkursu Funduszu Toyoty „Dobre pomysły zmieniają nasz świat” i otrzymał dofinansowanie w wysokości  25 000 zł.

Realizacja wszystkich projektów wspinaczkowych na przestrzeni ostatnich 3 lat nie byłaby możliwa bez znakomitej współpracy z Nadleśnictwem Kamienna Góra, które wspiera rozwój turystyki aktywnej w powiecie kamiennogórskim.

Projekt „OkrzeszynClimb” powstaje także przy współpracy z pracownikami Toyoty, PKS Kamienna Góra,  Zespołem Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze, Powiatowym Ośrodkiem Wsparcia – Środowiskowym Domem Samopomocy, Fundacją J-EN-KI oraz Spółdzielnią Mleczarską Kamos.

Z poważaniem

Edyta Drzewiecka

Wydział Rozwoju i Promocji Powiatu

Dodaj komentarz