Apel z okazji rocznicy wyborów 1989 roku

7 czerwca br. w auli Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze odbył się uroczysty Apel z okazji rocznicy wyborów 1989 roku.
Z tej okazji zgromadzonym uczniom przybliżono wydarzenia tamtych lat m.in. koniec komunizmu, puste półki w sklepach, pielgrzymkę Jana Pawła II, narodziny Solidarności, wprowadzenie stanu wojennego czy pierwszą turę wyborów z 4 czerwca 1989 roku.
W uroczystości udział wzięli wicestarosta kamiennogórski Małgorzata Krzyszkowska oraz przewodniczący rady powiatu kamiennogórskiego Andrzej Mankiewicz.
 

4 i 18 czerwca 1989 r. odbyły się pierwsze w powojennej historii Polski częściowo wolne wybory do Sejmu i całkowicie wolne wybory do Senatu. Z tej okazji Sejm 24 maja 2013 r. podjął uchwałę ustanawiającą 4 czerwca Dniem Wolności i Praw Obywatelskich.

W uchwale podkreślono, że w czasie wyborów 4 czerwca 1989 r. „karta wyborcza zastąpiła siłę, a wynik głosowania zapoczątkował proces uwalniania się Europy od komunizmu.” Było to symboliczne zwycięstwo pokoleń Polaków, którzy nigdy nie pogodzili się ze zniewoleniem. Było to zwycięstwo „Solidarności”, przeciwko której w grudniu 1981 r. władza wysłała czołgi, chcąc siłą złamać narodowego ducha wolności – czytamy w dokumencie.

Wybory parlamentarne 4 i 18 czerwca 1989 r. zostały przeprowadzone zgodnie z zasadami uzgodnionymi w trakcie rozmów Okrągłego Stołu. W ich wyniku wybranych zostało 460 posłów na Sejm PRL oraz 100 senatorów do nowo utworzonego Senatu PRL. Wybory te zakończyły się zdecydowanym zwycięstwem opozycji solidarnościowej. Polska stała się pierwszym państwem tzw. bloku wschodniego, w którym przedstawiciele opozycji demokratycznej uzyskali wpływ na sprawowanie władzy. To wydarzenie jest uznawane za przełomowy moment dla procesu przemian politycznych w Polsce.

Dodaj komentarz