Umowa o współpracy podpisana

Dnia 2 czerwca 2023 r. odbyło się podpisanie umowy współpracy pomiędzy Powiatem Kamiennogórskim, Zespołem Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących a firmą Dofama Thies.

Strony w umowie wyraziły wolę współpracy w zakresie profesjonalnego, dostosowanego do potrzeb pracodawców kształcenia zawodowego na poziomie szkoły ponadpodstawowej.

Współpraca ta zakłada zatrudnienie w celu nauki zawodu przez Dofama Thies uczniów Szkoły Branżowej I stopnia w ZSZiO kształcących się w zawodach: ślusarz, operator obrabiarek skrawających i elektryk.

Po podpisaniu porozumienia odbyło się wspólne zwiedzanie zakładu.

W wydarzeniu udział wzięli: wicestarosta Małgorzata Krzyszkowska, przewodniczący rady Andrzej Mankiewicz, dyrektor ZSZiO Mariola Jaciuk oraz prezes Dofama Thies Ireneusz Kruczek.

Dodaj komentarz