Kolejny Piłsudczyk na kamiennogórskim cmentarzu

Bogdan Adamus, kamiennogórski regionalista zajmujący się lokalną historią, odnalazł kolejny już 8 grób bohatera wojennego kombatanta Antoniego Bielskiego Legionisty Józefa Piłsudzkiego. Dziś na cmentarzu Komunalnym w Kamiennej Górze przy grobie, odbyło się honorowe nadanie tytułu „Grobu weterana” Przy asyście wojskowej i policyjnej oraz młodzieży szkolnej i rodzinie przypomniano sylwetkę bohatera wojennego.

Dodaj komentarz