Złapała go kamera.

Miejskie fotopułapki zarejestrowały na zapleczu alei Wojska Polskiego niedozwolone podrzucanie odpadów budowlanych do pojemników na odpady komunalne.
Wzywamy mężczyznę widocznego na zdjęciu do uprzątnięcia swych śmieci i wywiezienie ich do PSZOK na ul. Towarowej.
W Kamiennej Górze, zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku remontowkę można oddać w wielkości 1 m3 od gospodarstwa domowego rocznie
Odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe podczas drobnych remontów wykonywanych przez właścicieli nieruchomości należy przekazać do PSZOK, nie więcej jednak niż 1 m³ od jednego gospodarstwa domowego rocznie. Odbiór większych ilości tych odpadów odbywa się na podstawie umowy zawartej przez właściciela nieruchomości z podmiotem zajmującym się zbieraniem odpadów komunalnych.
Może być zdjęciem przedstawiającym 1 osoba i na świeżym powietrzu
 
 
 
 

Dodaj komentarz