Apel pamięci z salwą honorową.

Uroczystości ślubowania kadetów w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze rozpoczęto na cmentarzu komunalnym w Kamiennej Górze. To tam w asyście Wojska Polskiego oraz władz powiatu złożono kwiaty oraz odczytano apel poległych. Miejscem uroczystości był grób majora Józefa Sierocińskiego zasłużonego Polaka, adiutanta generała Hallera.

Kompania honorowa oddała salwę z broni palnej. Były poczty sztandarowe i umundurowani uczniowie szkoły. Dotychczas nie obchodzono pamięci majora w tak bogatej oprawie.

 

Dodaj komentarz