Zmiany w Radzie Powiatu.

 

Podczas wczorajszej Sesji Rady Powiatu Kamiennogórskiego, po trzech latach zmienił się układ sił. Niemal natychmiast zaskutkowało to zmianą przewodniczącej i wice przewodniczącego rady. Miejsce dotychczasowej przewodniczącej Edyty Wyrostek, zajął Andrzej Mankiewicz zaś na wiceprzewodniczącą wybrano Marię Bych, która zastąpiła Mariusza Mućwickiego. 

Dodaj komentarz