Primus Inter Pares 

 

Tradycyjnie w czerwcu na sesji Rady Powiatu Kamiennogórskiego wręczane są nagrody Primus Inter Pares. Otrzymują je uczniowie szkół powiatowych z najlepszymi wynikami w nauce sporcie i działalności uczniowskiej.

PRIMUS INTER PARES 2022

Liceum Ogólnokształcące

1. Mateusz Chłąd – klasa III A o profilu matematyczno – fizycznym; średnia ocen: 5,07.
2. Magdalena Gniadek – klasa III F o profilu biologiczno – chemicznym; średnia ocen: 5,53.
3. Nikola Mongiało – klasa II A o profilu politechnicznym; średnia ocen: 5,50.
4. Zofia Niemira – klasa III E o profilu politechnicznym; średnia ocen: 4,78.
5. Julia Waśko – klasa III A o profilu matematyczno – fizycznym; średnia ocen: 4,14.

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących

1. Sandra Burska – klasa IV S, Technikum kształcące w zawodzie technik spedytor; średnia ocen: 4,77.
2. Daria Czerwiak – klasa IV E, Technikum kształcące w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych; średnia ocen: 5,06
3. Patrycja Garnkowska – klasa III J, Branżowa Szkoła I Stopnia – zawód fryzjer; średnia ocen: 4,30.
4. Wojciech Górka – klasa III M1, Branżowa Szkoła I Stopnia – zawód ślusarz; średnia ocen: 4,85.
5. Arkadiusz Janik – klasa III A, Technikum kształcące w zawodzie technik logistyk – Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe; średnia ocen: 5,21.
6. Rafał Krężel – klasa III M1, Branżowa Szkoła I Stopnia – zawód ślusarz; średnia ocen: 5,15.
7. Gracjan Wastag – klasa IV A, Technikum kształcące w zawodzie technik logistyk – Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe; średnia ocen: 4,69.

Zespół Szkół Specjalnych

1. Kacper Gryboś – klasa III Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy.

 

Dodaj komentarz