Przedszkolaki z Przedszkola Publicznego nr 3 z wizytą w Komendzie Powiatowej Policji w Kamiennej Górze

Dzieci był bardzo zainteresowane policyjnym światem. Początkiem było odwiedzenie całego centrum jednostki, czyli pomieszczeń, gdzie pracują Dyżurni oraz ich pomocnicy. Maluchy dowiedziały się, gdzie się przyjmuje zgłoszenia i kto czuwa nad ich realizacją. Duże wrażenie zrobiły na nich również pomieszczenia dla osób zatrzymanych. Nie zabrakło rozmów z policjantami z Ruchu Drogowego, którzy pokazali jak działają kajdanki i przypomnieli o bezpieczeństwie na drodze.
Kolejnym punktem było odwiedzenie Komendanta Powiatowego Policji – nadkom. Stanisława Cenarskiego. Dzieci wiedziały, że jest to „szef jednostki”, który zarządza całą jej pracą.
Następnie technik kryminalistyki zdradził kilka tajemnic ze świata zagadek kryminalnych. Pokazał dzieciom w jaki sposób pobiera się odbitki palców, a także zabezpiecza ślady odwzorowania podeszwy buta. Nie lada frajdą było poznanie specjalistycznego sprzętu, którym technik posługuje się w służbie.
Następnie przenieśliśmy się do pomieszczenia, gdzie odbywają się szkolenia dla całej jednostki. I tam na dzieci czekał już Komisarz Lew! Ta policyjna maskotka wywołała poruszenie, wszyscy bardzo chętnie się przytulali i przybijali piątki. Następnie każdy maluszek mógł odbić swoje linie papilarne na specjalnym certyfikacie daktyloskopijnym.
Końcowym punktem wycieczki było poznanie policyjnego radiowozu, a także wyposażenia kamizelki taktycznej funkcjonariusza.
Bardzo dziękujemy za wizytę.💙
sierż. Katarzyna Trzepak-Balicka

Dodaj komentarz