Tadeusz Niemas ostatni kamiennogórski rymarz.

Dziś prezentujemy film nakręcony w 2002 roku. Okazją była 50 rocznica pracy zawodowej pana Tadeusza Niemasa, znanego wówczas w mieście rzemieślnika, który swoja działalność w jednym miejscu prowadził przez 50 lat. Pan Tadeusz był pracowitym, uczynnym i serdecznym człowiekiem, lubianym przez kamiennogórzan. Zawsze służył mieszkańcom, naprawiając torebki, szyjąc kabury na pistolety czy lejce dla koni. Pomimo podeszłego wieku, kilka godzin dziennie pracował w swoim zakładzie. Zmarł w 2015 roku. Tadeusz Niemas za swoją postawę otrzymał zaszczytny tytuł 'Honorowego Obywatela Kamiennej Góry”. 

Źródło Urząd Miasta Kamienna Góra: 

Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Kamienna Góra otrzymał na mocy Uchwały nr LIII/A/338/06 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 13.10.2006 r.

Urodzony 23.08.1923 r. w Wiskitnej. Do Kamiennej Góry przyjechał w lipcu 1947 r. jako 24-letni mężczyzna. Brał udział w odbudowaniu przemysłu skórzanego w Kamiennej Górze jako sztancer w zakładach obuwniczych. Od 1958 r. prowadzi swój prywatny zakład rymarsko-szewski. Był honorowym członkiem Cechu Rzemiosł Różnych w Kamiennej Górze. W roku 2002 obchodził 50-lecie swojej działalności w rzemiośle. Może poszczycić się licznymi dyplomami i podziękowaniami nadanymi przez różne organizacje społeczno-polityczne, m.in. przez byłego burmistrza Kamiennej Góry Tadeusza Rycharskiego i  wójta gminy Stanisława Szmajdzińskiego.
Postawa etyczno-moralna oraz całokształt życia zawodowego i osobistego Tadeusza Niemasa może służyć jako wzorzec dla następnych pokoleń.

Dodaj komentarz