Nadanie kombatantom stopni oficerskich 2000r.

W 2000 roku,  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze, odbyła się uroczystość wręczenia patentów oficerskich kombatantom z powiatu kamiennogórskiego. 

Wśród nominowanych byli pierwsi osadnicy, którzy przyjechali do Kamiennej Góry w 1945 roku, tworzyli tu posterunki wojskowe i zakłady pracy. Film dostał drugie życie dzięki przetworzeniu na wersję cyfrową przez nasz portal. Dzięki temu możemy  zobaczyć nieżyjących już dziś mieszkańców, którzy tworzyli żywą historię naszej okolicy.

 

Dodaj komentarz