Wspólne patrole Ruchu Drogowego z policjantami z Czech.

Powiat kamiennogórski leży w strefie nadgranicznej dlatego też, niezwykle ważne jest nawiązywanie kontaktu z innymi państwami aby móc skutecznie wykonywać czynności służbowe.
W ramach współpracy międzynarodowej, dzisiaj 12 kwietnia br., funkcjonariusze Referatu Ruchu Drogowego pełnią służbę wraz z czeskimi policjantami w okr. Trutnov na terenie Czech. Priorytetem takich wspólnych patroli jest poprawa bezpieczeństwa w rejonach przygranicznych. Celem jest również wymiana informacji pomiędzy dwoma państwami, a także poznanie specyfiki służby na tamtym terenie. Dzięki czemu nasi funkcjonariusze zdobywają cenne doświadczenie. Zdobyte umiejętności są wykorzystywane w poszukiwaniu osób, odzyskiwaniu utraconych przedmiotów lub przy prowadzeniu pościgów transgranicznych.
sierż. Katarzyna Trzepak-Balicka
KPP Kamienna Góra

Dodaj komentarz