II etap konsultacji społecznych w Kamiennej Górze.

Liczna grupa mieszkańców zechciała dziś uczestniczyć w II turze konsultacji społecznych w sprawie projektu linii kolejowej dużych prędkości, której fragment ma przebiegać przez Kamienną Górę.
Projektanci starali się wyjaśnić liczne wątpliwości związane z przebiegiem linii, hałasem, drganiami, koniecznością wywłaszczeń i ewentualnych rozbiórek budynków. Mieszkańcy dopytywali głównie o łącznik, który ma spiąć nową trasę kolei dużych prędkości z istniejącą linią kolejową Kamienna Góra – Jelenia Góra.
Autorzy studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowego postulują wariant trasowany w śladzie nieistniejącej linii kolejowej nr 330, na której niedawno powstała miejska ścieżka rowerowa.
Burmistrz Janusz Chodasewicz przekonuje do wariantu samorządowego, który mógłby przebiegać między górami Sądową i Kurek. Jego realizacja mogłaby odbyć się, bez większych strat w infrastrukturze miasta i wywoływania dolegliwości dla mieszkańców.
Projektanci przekonywali, że odbudowa dawnej linii kolejowej będzie znacznie tańsza od budowy poza terenem zurbanizowanym. Z szacunków przekazanych miastu Kamienna Góra wynika, że realizacja łącznika w wariancie samorządowym, byłby droższa o ok. ćwierć miliarda złotych.
Zdaniem wykonawców studium budowa w śladzie dawnej linii, nie będzie wymagała większych wyburzeń. Deklarowali odbudowę ścieżki rowerowej obok torowiska. W miejscach, w których tory przecinałby ulice, miałby powstać bezkolizyjne skrzyżowania.
Przedstawiony przez nich wariant uwzględniał część uwag, które miasto Kamienna Góra zgłosiło podczas prac nad projektem. Ich wcześniejsza propozycja „odcinała” od centrum ulicę Lubawską i zakładała budowę zupełnie nowych ulic dla skomunikowania tej części miasta.
Inwestycja jest planowana w ramach budowy linii kolejowej Żarów – Świdnica – Wałbrzych – granica państwa. Jeśli trasa powstanie, pociągi do Wrocławia będą przejeżdżały przez Kamienną Górę. Według obecnych wyliczeń dojazd do stolicy województwa trwałby poniżej godziny.
Jest mowa o uruchomieniu ośmiu par pociągów dalekobieżnych i ośmiu kursów pociągów regionalnych. Oferta przewozowa na łączniku do Kamiennej Góry przewiduje uruchomienie pociągów dalekobieżnych relacji Jelenia Góra – Warszawa i Jelenia Góra – Olsztyn z czasem dojazdu do Warszawy Wschodniej wynoszącej ok. 2 godziny 56 minut.
Tu można obejrzeć 👇 warianty przebiegu linii kolei dużych prędkości w rejonie Kamiennej Góry oraz kamiennogórskiego łącznika.
Ankieta konsultacji społecznych – II etap: Żarów – granica państwa
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dodaj komentarz