Konsultacje społeczne.

We worek, 5 kwietnia zapraszamy mieszkańców do udziału w II turze konsultacji społecznych w sprawie projektu linii kolejowej dużych prędkości, której fragment ma przebiegać przez Kamienną Górę.
Odbędą się one w formie bezpośredniego spotkania z mieszkańcami, które zaplanowano o godz. 16.00 w sali widowiskowej Centrum Kultury w Kamiennej Górze.
Projektanci pracują obecnie nad wytyczeniem w Kamiennej Górze łącznika spinającego nową trasę kolei dużych prędkości z istniejącą linią kolejową Kamienna Góra – Jelenia Góra.
Postulowany przez nich wariant trasowany w śladzie nieistniejącej linii kolejowej nr 330 spowoduje straty w miejskiej infrastrukturze, na które nie możemy przystać.
Autorzy studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowego uznali, że proponowany przez miasto Kamienna Góra, wariant przebiegu łącznika między górami Sądową i Kurek będzie zbyt kosztowny i trudny w realizacji. W naszej ocenie jest to propozycja, która wywoła najmniejsze straty w infrastrukturze miasta i dolegliwości dla mieszkańców.

Dodaj komentarz