RAJD „ARADO” ODWOŁANY.

Szanowni Państwo.

W związku z trwającymi w Ukrainie działaniami wojennymi podjęliśmy decyzję o
zaprzestaniu przygotowań oraz nierealizowaniu Rajdu Arado we wcześniej zapowiadanym
terminie 28 kwietnia – 3 maja 2022 r. Mimo, że w trakcie tegorocznej edycji naszego wydarzenia
postawiliśmy nacisk na powojenne dzieje Dolnego Śląska, w tym ustanowienie na tym terenie
nowych, polskich władz, a co za tym idzie wyłączyliśmy z przedsięwzięcia elementy batalistyczne
stawiając na plenerową lekcję historii, prezentacja umundurowania, wyposażenia i uzbrojenia
mogła budzić kontrowersje. Zdajemy sobie również sprawę, że samorządy, w tym te, które
zawsze partnerowały Rajdowi Arado, kierują znaczne środki finansowe na działania pomocowe
względem uchodźców z Ukrainy. Ze swojej strony zaznaczamy, że również uczestnicy naszego
wydarzenia angażują się i nadal będą w tego rodzaju działalność.
Mamy nadzieję, że sytuacja za wschodnią granicą naszego kraju w końcu się ustabilizuje.
Jeśli będzie taka wola ze strony naszych dolnośląskich partnerów, do tematu Rajdu Arado –
największego, mobilnego projektu historyczno-edukacyjnego w Polsce, powrócimy w roku 2023.

Z poważaniem

Jarosław Bona, Łukasz Gładysiak
Organizatorzy Rajdu Arado

Dodaj komentarz