Nowe wozy strażackie trafią do jednostek Ochotniczych Straży

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu wspólnie z

Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże pieniądze na

zakup samochodów ratowniczo – gaśniczych dla dolnośląskich strażaków ochotników. W

bieżącym roku do jednostek trafi 38 nowoczesnych pojazdów za ponad 26 milionów złotych.

Wsparcie obu Funduszy na ten cel to ponad 1,8 mln. zł. Pozostała kwota pochodzi ze

środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Krajowego Systemu Ratowniczo

– Gaśniczego, dofinansowania z samorządów gminnych, firm ubezpieczeniowych z tytułu

obowiązkowego ubezpieczenia od ognia.

 

W tym roku w trakcie trzech spotkań w Polanicy Zdroju, Raczkowej i Lutyni strażacy

ochotnicy odebrali okolicznościowe promesy. Wsparcie finansowe na zakup nowych wozów

otrzymają jednostki: OSP Trzebień, OSP Gwizdanów, OSP Osiecznica, OSP Chełmsko Śląskie,

OSP Zawidów, OSP Jaroszówka, OSP Pobiedna, OSP Bogatynia, OSP Mysłów, OSP Lipa, OSP

Pasiecznik, OSP Nowogrodziec, OSP Mirsk, OSP Raczkowa, OSP Nowolesie, OSP Powidzko,

OSP Borek Strzeliński, OSP Łazy, OSP Rakoszyce, OSP Smolec, OSP Drołtowice, OSP

Wabienice, OSP Dziesławice, OSP Łozina, OSP Lutynia, OSP Bolechów, OSP KSRG

Gniechowice, OSP Twardogóra, OSP Mościsko a także OSP w Ołdrzychowicach Kłodzkich,

OSP w Ludwikowicach Kłodzkich, OSP w Ścinawce Średniej, OSP w Henrykowie.

Przekazanie promes, to akt potwierdzający otrzymanie środków finansowych na zakup

samochodów ratowniczo – gaśniczych. W uroczystych spotkaniach uczestniczyli: prezes

zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu, Łukasz Kasztelowicz wraz z wiceprezesem Bartłomiejem

Wiązowskim; posłowie na Sejm RP: Ewa Szymańska, Agnieszka Soin i Paweł Hreniak; senator

RP, Krzysztof Mróz; zastępca komendanta głównego PSP, nadbryg. Adam Konieczny;

dolnośląski komendant wojewódzki PSP, st. bryg. Marek Kamiński wraz z zastępcą, st. bryg.

Bogusławem Brudem, prezes ZOW ZOSP RP woj. dolnośląskiego, dh Ryszard Drozd;

wiceprezesi ZOW ZOSP RP woj. dolnośląskiego: dh Bogdan Wilczak oraz dh Grzegorz Obara;

przedstawiciele władz samorządowych z regionu; komendanci powiatowi i miejscy PSP.

W ostatnich latach na Dolny Śląsk trafiło 191 nowoczesnych samochodów strażackich, na ich

zakup strażacy korzystali ze wsparcia WFOŚiGW we Wrocławiu w ramach Ogólnopolskiego

programu finansowania służb ratowniczych. W województwie dolnośląskim funkcjonuje ok.

700 jednostek OSP. Co trzecia jednostka dysponuje nowym sprzętem ratowniczo-gaśniczym.

Dodaj komentarz