Rajd Arado bez wybuchów i żołnierzy radzieckich!

Ogólna idea wydarzenia: Rajd Arado jest organizowanym od 2012 r., największym w Europie Środkowej, mobilnym wydarzeniem historyczno-edukacyjnym.

Po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią Covid-19, to, wyróżnione m.in. Nagrodą Wojewody Dolnośląskiego, wydarzenie, na które zwrócił uwagę między innymi międzynarodowy Discovery Channel, powraca na szlaki regionu. Ze względu na aktualną sytuację geopolityczną zmienia się jego profil. Z dotychczasowej, skoncentrowanej na działaniach wojennych narracji, organizatorzy przenoszą ciężar merytoryczny Rajdu na okres tuż po zakończeniu ostatniego, globalnego konfliktu.

Dzięki temu zaplanowane między 29 kwietnia a 3 maja 2022 r. działania skoncentrowane będą na historii kształtowania polskich samorządów oraz społeczności Dolnego Śląska. Akcenty te wpisują się we wspierany aktualnie przez władze państwowe trend wychowania patriotycznego dzieci i młodzieży, a zarazem wypełnia znamiona kształcenia w myśl przyjętej przez Sejm RP 11 marca 2022 r. Ustawie o obronie ojczyzny. Wybór wiodącego zagadnienia przedsięwzięcia stanowi także realizację zaplanowanych na rok 2020, a zawieszonych przez pandemię, historyczno-edukacyjnych obchodów 75. rocznicy ustanowienia polskiej samorządności na terenie dzisiejszego Województwa Dolnośląskiego.

Mając na względzie powyższe, głównym tematem tegorocznej edycji Rajdu Arado jest przybycie na Dolny Śląsk grup inicjatywnych, nadzorowanych przez Pełnomocnika Rządu RP na Okręg Administracyjny Dolnego Śląska, Stanisława Piaskowskiego. Urzędnikom, w których role wcielą się odtwórcy historyczni, towarzyszyć będą żołnierze 2. Armii Wojska Polskiego, stanowiący zalążek pierwszych, polskich garnizonów.

We wskazanym przez samorząd lokalny miejscu zainstalowane zostanie otwarte muzeum techniki, w ramach którego zaprezentowane zostaną wszystkie, uczestniczące w wydarzeniu pojazdy, obsadzone przez wszystkich odtwórców historycznych (rekonstruktorów). Wszystkie wyżej wymienione elementy opatrzone zostaną profesjonalnym komentarzem historycznym w języku polskim. Istnieje także możliwość rozszerzenia go o indywidualnie realizowaną narrację w języku angielskim. Główne wątki merytoryczne poruszane w trakcie pikniku rajdowego w Kamiennej Górze zostały wymienione poniżej. • Działania grupy wykonawczej Pełnomocnika Rządu RP na Obwód Nr 29 Jelenia Góra, późniejszego, pierwszego starosty, Wojciecha Tabaki. • Rola byłych robotników przymusowych pracujących w rejonie jeleniogórskim w tworzeniu fundamentów polskiej społeczności miasta i regionu, jak również martyrologia narodu polskiego na terenie Dolnego Śląska podczas II wojny światowej. 3 • Obsadzenie posterunków wojskowych przez żołnierzy 2. Armii Wojska Polskiego – pierwszych strażników nowej granicy państwowej w kamiennogórskiej części Dolnego Śląska.

Ze względu na działania wojenne prowadzone aktualnie w granicach Ukrainy, realizacja Rajdu Arado 2022 wyklucza elementy batalistyczne oraz inne, z wykorzystaniem broni hukowej oraz środków pozoracji pola walki.

 Na życzenie samorządu możliwa jest jednak realizacja pokazu z symbolicznymi elementami wymiany ognia z broni strzeleckiej w formule znanej z poprzednich edycji Rajdu „Alei snajperów” na jeleniogórskim deptaku i rynku. Ponadto podczas Rajdu planowane jest przeprowadzenie akcji charytatywnej, związanej z pomocą mieszkańcom znajdującej się w stanie wojny Ukrainy. 3.

W tegorocznej edycji Rajdu Arado udział weźmie stu odtwórców historycznych (rekonstruktorów). Wystąpią w ubiorach cywilnych, zgodnych z realiami epoki oraz umundurowaniu 2. Armii Wojska Polskiego – jednostek obejmujących służbę na terenie Dolnego Śląska.

Ze względu na poznawczą wartość przedsięwzięcia, przewidziana jest także prezentacja kilkunastu sylwetek odnoszących się do niedobitków armii niemieckiej oraz pohitlerowskiego podziemia, stanowiących realnych przeciwników pierwszych, rodzimych władz regionu. W przeciwieństwie do poprzednich edycji Rajdu Arado, z tegorocznej edycji całkowicie wykluczeni zostali rekonstruktorzy występujący w umundurowaniu Armii Czerwonej. 

Zabytkowe pojazdy: Park maszynowy Rajdu Arado 2022 oraz planowane podczas postojów w kolejnych, odwiedzanych przez uczestników lokalizacjach, otwarte muzeum techniki, zawierać będzie następujące, odrestaurowane z dbałością o najmniejsze detale i w pełni sprawne mechanicznie pojazdy:

4 • Samochód pancerny Sd.Kfz. 222. • Samochód ciężarowy GAZ-51. • Samochód ciężarowy Steyr 1500. • Samochód terenowy Dodge WC51/52 – 2 sztuki. • Samochód terenowy Willys MB Jeep – 2 sztuki. • Samochód terenowy GAZ-67. • Samochód terenowy Volkswagen typ 82. • Samochód osobowy Opel Olympia. • Samochód osobowy Opel Kadett. • Samochód osobowy NSU-Fiat. • Motocykl BMW R71 z wózkiem bocznym – 2 sztuki. • Motocykl NSU OS 250 solo – 2 sztuki. Obecność wyżej wymienionych maszyn na Dolnym Śląsku wiosną oraz latem 1945 r. została udokumentowana źródłowo. Ponadto uczestnikom rajdu towarzyszyć będzie replika samolotu zwiadowczego. 3.3. Narracja historyczna: Przez cały czas wydarzenia realizowana będzie narracja historyczna, która przybliżać będzie losy pionierów Ziemi Jeleniogórskiej późną wiosną i latem 1945 r. W roli lektorów wystąpi dwóch historyków wojskowości legitymujących się dyplomem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz wieloletnim doświadczeniem w realizacji przedsięwzięć z zakresu pozaformalnej edukacji humanistycznej.

Dodaj komentarz