„Ochrona Zabytków” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa narodowego za rok 2022.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło wyniki naboru w programie
„Ochrona Zabytków” za rok 2022. W całej Polsce dofinansowano aż 483 projekty na
łączną kwotę ponad 150 mln złotych. Wśród dofinansowanych zabytków znalazło się 7 z
naszego regionu. Obiekty z Powiatu Kamiennogórskiego otrzymały łączne dofinansowanie
w kwocie 1,575 mln złotych.
„W tym roku dofinansowanie otrzyma nie tylko perła w koronie zabytków Powiatu
Kamiennogórskiego, czyli przepiękny Krzeszów, ale też mniejsze obiekty, często bardzo
cenne. Cały nasz region obfituje w wysokiej klasy zabytki, co znalazło odzwierciedlenie
w przyznanych dotacjach. W skali całego kraju, ministerstwo przeznaczyło w tym roku na
ochronę zabytków aż 200 mln zł, a więc sumę ponad dwukrotnie wyższą niż w 2016 roku.”
– powiedział senator PiS Krzysztof Mróz.
Poniżej przedstawiamy pełną listę obiektów z Powiatu Kamiennogórskiego, które
otrzymały dofinansowanie:
 Chełmsko Śląskie, kościół pw. św. Rodziny (XIV w.): konserwacja techniczna i
estetyczna oryginalnych dekoracji sztukatorskich i polichromii – etap V – 200 000 zł,
 Kamienna Góra, kościół pw. Matki Bożej Różańcowej (XVIII w.): częściowa
wymiana pokrycia dachu wraz z naprawą konstrukcji powierzchnia mansardowa –
etap II – 162 000 zł,
 Krzeszów, gościnny dom Opata (1734 r.): remont więźby dachowej wraz z wymianą
pokrycia – 319 000 zł,
 Krzeszów, Opactwo Sióstr Benedyktynek (XII w.): remont dachu klasztoru – etap IX
– 225 000 zł,
 Krzeszówek, kościół pw. św. Wawrzyńca (XIV w.): prace remontowe elewacji
kościoła – kontynuacja – 350 000 zł,
 Miszkowice, kościół pw. Wszystkich Świętych (XVIII w.): ołtarz główny (XVIII w.):
prace konserwatorskie i restauratorskie – etap III – 154 000 zł,
 Uniemyśl, kościół pw. św. Mateusza, nawa (1748-1749): remont gzymsu i
wykonanie wieńca stabilizującego konstrukcję – 165 000 zł,

Projekty, które nie zyskały dofinansowania, nie straciły jeszcze szansy na środki
z ministerstwa. Do dyspozycji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pozostało w
tym roku jeszcze 50 mln zł, zarówno na odwołania, które składać można do 26 marca, jak i
na trwający równolegle II nabór.

Dodaj komentarz