Ukraińskie dzieci pojawiły się kamiennogórskich placówkach oświatowych

Pierwsze ukraińskie dzieci, które uciekły z ogarniętego wojną kraju, pojawiły się kamiennogórskich placówkach oświatowych. Do Szkoły Podstawowej nr 1 na razie zaczęło uczęszczać dziesięcioro uczniów. By łatwiej zaadaptowały się w nowych warunkach i w grupie rówieśników dyrekcja szkoły umieszcza ich w tych samych klasach w zależności od wieku.

– Tylko dwójka z tych dzieci mówi po polsku. Z pozostałymi porozumiewamy się po rosyjsku. Pomocą w tłumaczeniu służą nam też uczennice z Ukrainy, które uczęszczają do naszej szkoły od kilku lat — mówi dyrektor szkoły Katarzyna Bielewicz – Czyczkan.

Cała szkoła jest zaangażowana w pomoc Ukrainie. Podobnie jak inne miejskie placówki oświatowe zbiera dary mieszkańców dla uchodźców. Część z nich została już wysłana do Szczerca — ukraińskiego miasta partnerskiego Kamiennej Góry.

– Staramy się zebrać obecnie pomoc dla naszych ukraińskich uczniów. Mile widziane jest wparcie finansowe i rzeczowe — dodaje dyrektor szkoły.

Centrum Obsługi Jednostek, które zarządza miejską oświatą, rozważa zatrudnienie koordynatora pomocy dla ukraińskich uczniów. Najlepiej, gdyby był to dwujęzyczny nauczyciel z Ukrainy.

Jedno dziecko uchodźców z Ukrainy trafiło także do miejskiego przedszkola nr 2.

Na stronie miasta zamieszczono zasady przyjmowania dzieci do miejskich placówek oświatowych. Znajdziecie je tutaj  https://kamiennagora.pl/zasady-przyjmowania-dzieci-z-ukrainy-do-szkol-podstawowych-i-przeszkoli-w-kamiennej-gorze/

Rafał Święcki
Rzecznik prasowy

Dodaj komentarz