Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Dnia 2 marca 2022 r. odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

W spotkaniu uczestniczyli: Starosta Kamiennogórski Jarosław Gęborys, Robert Słowik – Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Agnieszka Mendelska – Zastępca Komendanta Powiatowego PSP, Stanisław Cenarski – Komendant Powiatowy Policji, Mariusz Rusiecki -Z astępca Komendanta Powiatowego Policji, Andrzej Wyrzykowski – Powiatowy Inspektor Sanitarny, Edyta Gizel- Gawron Powiatowy Lekarz Weterynarii , Adrian Ciejak Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, Dariusz Gajda Nadleśniczy Nadleśnictwa Kamienna Góra Kamienna Góra oraz przedstawiciele lokalnych samorządów.

Podczas spotkania odbyła się wideokonferencja z Wojewodą Dolnośląskim Jarosławem Obremskim dotycząca aktualnej sytuacji związanej z napływem uchodźców na teren powiatu kamiennogórskiego z Ukrainy.

Dodaj komentarz