Estakady już na podporach

Zakończyło się nasuwanie wszystkich pięciu estakad na S3 pomiędzy Kamienną Górą a granicą państwa w Lubawce. Ich długości wynosi od 435 do prawie 600 m. Łączna długość obiektów na tym odcinku to niemal 4,5 km, co stanowi ok. 29 procent całej realizowanej trasy. Prace przy jednoczesnym nasuwaniu estakad ruszyły w maju 2021 r.

Nasuwanie obiektów

Technologia nasuwania podłużnego polega na budowaniu mostu segmentami. Budowanie tą metodą polega na przesuwaniu gotowej konstrukcji mostu z wytwórni za przyczółkiem na kolejne podpory. W jednym podejściu betonuje się około 25-30-metrowe segmenty o konstrukcji skrzynkowej. Po związaniu betonu spręża się je, a po zwolnieniu deskowania przesuwa za pomocą specjalnego układu pras hydraulicznych na łożyskach ślizgowych w kierunku przeszkody. 

Do pierwszego elementu przytwierdzony jest awanbek, czyli stalowy dziób prowadzący. Jego zadaniem jest przedłużenie nasuwanej konstrukcji, najazd na łożyska znajdujące się na głowicach filarów i opieranie powstającego mostu na kolejnych filarach. Gotowe elementy każdorazowo dobetonowuje się bezpośrednio do elementu poprzedniego. Po wykonaniu wszystkich elementów, gdy most znajduje się już w ostatecznym swoim położeniu, spręża się dalsze kable wymagane dla przejęcia pełnego obciążenia użytkowego. 

Budowanie obiektów inżynierskich metodą nasuwania podłużnego jest sporym ułatwieniem, ponieważ przy tej technologii nie ma potrzeby budowy potężnych rusztowań. Zaletą jest także ograniczenie przestrzeni, na której prowadzone są prace budowlane. Można też prowadzić prace niezależnie od wpływu warunków atmosferycznych na poszczególne elementy obiektu pomiędzy skrajnymi przyczółkami. Ponadto realizacja danego obiektu jest dużo bardziej efektywna. Za pomocą metody nasuwania podłużnego możliwe jest wykonywanie obiektów nad czynnymi drogami i liniami kolejowymi, bez konieczności ich zamykania. Średnie tempo wysuwania poszczególnych segmentów wynosiło około 6 m/h. 

Aktualnie prowadzone prace

W lutym na budowie pracowało średnio 220 jednostek sprzętowych (m.in. koparki, spycharki, wozidła, dźwigi czy betonowozy) i ok. 920 osób. Pomimo okresu zimowego wykonawca prowadzi roboty drogowe związane m.in. z wykopami w gruntach skalistych oraz nieskalistych. Zakończono już prace związane z m.in. odhumusowaniem, wycinką drzew i krzewów, rozbiórką dróg i ulic, wzmocnieniami podłoża, wymianą gruntu. W zakresie robót drogowych w lutym wykonano ok. 70 tysięcy m³ wykopów, co jest równoznaczne z wykopaniem 23 basenów olimpijskich. Od początku budowy wykonawca zabudował już prawie 1,3 mln m³ nasypów, co pozwoliłoby usypać w 60 procentach piramidę Cheopsa. Wykonawca wykopał do tej pory ponad 1,7 mln m³ gruntów. Na budowę przywieziono ponad 300 000 ton kruszyw na drogowe warstwy konstrukcyjne. Tyle wystarczy do usypania dwóch Kopców Kościuszki w Krakowie. Zaawansowanie prac bitumicznych szacuje się na około 20 proc. Wykonawca oczekuje na poprawę warunków atmosferycznych, aby niezwłocznie przystąpić do prac związanych z humusowaniem skarp oraz umocnieniami rowów. W zakresie robót branżowych prowadzono prace związane z budową kanalizacji deszczowej oraz przebudową i budową rowów melioracyjnych rzek. Wykonano wykop pod 10 z 15 zbiorników otwartych wraz z uszczelnieniem oraz umocnieniem zbiorników narzutem kamiennym. Na plac budowy przetransportowano największy zbiornik podziemny 6-segmentowy o łącznej długości 50 m. W okresie zimowym wykonawca realizował również prace związane z budową oświetlenia obiektów inżynierskich, oświetlenia drogowego na węzłach w zakresie tras kablowych oraz montażu fundamentów słupów oświetleniowych. Ponadto na bieżąco trwa utrzymanie wprowadzonych dotychczas tymczasowych organizacji ruchu.  

O zadaniu

Droga ekspresowa S3 Kamienna Góra – granica państwa w Lubawce, o długości ok. 15,3 km, będzie miała po dwa pasy ruchu w obie strony wraz z pasami awaryjnymi. W ramach tego odcinka wybudowane zostaną trzy węzły drogowe – Kamienna Góra Północ, Kamienna Góra Południe i Lubawka. Poza przebudową istniejącego układu drogowego, sieci i infrastruktury towarzyszącej, wykonanych zostanie 17 obiektów inżynierskich w ciągu i nad drogą ekspresową S3 oraz 13 przepustów dla celów ekologicznych (przejścia dla małych zwierząt i płazów). 

Umowna wartość całej budowanej drogi ekspresowej S3 od Bolkowa do Lubawki szacuje się na prawie 2,5 mld zł. Inwestycja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 

Dodaj komentarz