PROMOCJA ZAWODU POLICJANTA WŚRÓD UCZNIÓW KAMIENNOGÓRSKIEGO LICEUM

W dniu wczorajszym kamiennogórscy policjanci wzięli udział w spotkaniu z uczniami klas III, którzy wkrótce ukończą szkołę średnią i staną przed wyborem dalszej życiowej drogi.

W trakcie zorganizowanego spotkania dotyczącego doboru do służby poruszana była tematyka dotycząca wymogów formalnych jakie kandydat do służby w policji musi spełnić. Informowano, jakie dokumenty należy złożyć, aby zostać przyjętym do Policji, a także jak wygląda postępowanie kwalifikacyjne składające się z kilku etapów:

  • test wiedzy,

  • test sprawności fizycznej,

  • badania psychologiczne,

  • postępowanie sprawdzające,

  • rozmowa kwalifikacyjna,

  • komisja lekarska.

Omówiono również kwestie finansowe i świadczenia socjalne jakie przysługują funkcjonariuszom. Policjantka ze swojej strony przedstawiła zalety oraz trudy związane z wykonywaniem zawodu policjanta. Na zakończenie już niebawem absolwenci szkoły średniej otrzymali foldery informacyjne dot. przyjęcia do służby.

Zainteresowani służbą w Policji , wymagane dokumenty mogą składać w Komendzie Powiatowej Policji w Kamiennej Górze w godz. 07.30-15.30.

asp. szt. Marta Nieć Wierzbicka

KPP Kamienna Góra

Dodaj komentarz