Dotacje z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla samorządów z regionu

Premier Mateusz Morawiecki ogłosił wyniki kolejnego naboru do Rządowego Funduszu
Rozwoju Dróg (RFRD). Gminy i powiaty z całej Polski otrzymają rządowe środki na remont
i budowę nowych dróg. W tegorocznej transzy jest to w sumie 2,7 mld zł na nowe
i odnowione drogi lokalne o łącznej długości 3,9 tys. km. To 2328 zadań, w tym 630 zadań
powiatowych i aż 1 698 zadań gminnych. Na Dolny Śląsk trafi z tej puli 156,4 mln złotych
w tym blisko 103,7 mln na drogi gminne a 52,7 mln zł na zadania realizowane przez powiaty.
„Remonty oraz przebudowy dróg w gminach to najbardziej oczekiwane przez
mieszkańców inwestycje. Rząd już po raz kolejny wsparł w tym zakresie samorządy w całej
Polsce. Dotacja, którą w tym roku pozyskała Kamienna Góra na przebudowę ul. Lubawskiej
jest jedną z najwyższych na Dolnym Śląsku.”
– powiedział senator Krzysztof Mróz.
Beneficjentem tegorocznego naboru zostały także samorządy z naszego regionu.
Do samorządów z Powiatu Kamiennogórskiego trafi blisko 10,1 mln zł na realizację 4 zadań:
 Powiat Kamiennogórski – 2 zadania – remont drogi powiatowej nr 3475D na odcinku
Błażkowa – Lubawka wraz z odbudową muru oporowego (666 009,60 zł – 60%
wartości zadania) oraz remont drogi powiatowej nr 2768D w Ciechanowicach
(620 964 zł – 60% wartości zadania),
 Miasto Kamienna Góra – przebudowa ul. Lubawskiej (7 968 064 zł – 80% wartości
zadania),
 Marciszów – przebudowa ul. Dworcowej w Marciszowie (854 455,47 zł – 60%
wartości zadania),
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, to rządowe wsparcie realizacji zadań na drogach
zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jego celem jest przyspieszenie
powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym.
W latach 2019-2021 r., przy ponad 10 mld zł wsparcia z RFRD, w całym kraju wybudowano,
rozbudowano lub zmodernizowano blisko 14 tys. km dróg samorządowych. Wsparcie RFRD
nie ogranicza się wyłącznie do dróg lokalnych. W 2021 r. dofinansowano realizację 45
inwestycji wojewódzkich i 6 zgłoszonych przez prezydentów miast na prawach powiatu.

Dodaj komentarz