Modernizacja energetyczna budynków ZSZiO dobiega końca

Dobiegają końca prace przy etapie I projektu pn. „Modernizacja energetyczna budynków Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze poprzez modernizację źródła ciepła i c.w.u., montaż instalacji fotowoltaicznej oraz termomodernizację budynku C”.

W dniu dzisiejszym tj. 15.02.2022 starosta kamiennogórski Jarosław Gęborys zaprezentował rezultat zrealizowanych do tej pory prac. Modernizacja energetyczna szkoły jest niezwykle ważnym zadaniem, pozwalającym na optymalizację kosztów eksploatacji poszczególnych budynków. A lepsza efektywność energetyczna przekłada się na zwiększony komfort nauki i pracy oraz niesie ze sobą aspekt ekologiczny.

Wartość pierwszego etapu projektu, realizowanego przez Powiat Kamiennogórski, wyniosła 835 550 złotych, z czego aż 90% kosztów pokrytych zostało z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego).

Zakres robót całego przedsięwzięcia obejmuje między innymi:

1)    przebudowę wewnętrznej instalacji gazowej w istniejącej kotłowni w budynku A,

2)    modernizację i remont istniejącej kotłowni gazowej w budynku A,

3)    wymianę grzejników do c.o. w budynku A,

4)    budowę instalacji zewnętrznej c.w.u. do budynku C,

5)    instalację ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji w budynku C,

6)    budowę instalacji c.o. w budynku C.

Wykonawcą inwestycji jest firma Prizmez Sp. z o.o. z Wałbrzycha.

 

Dodaj komentarz