Walentynki ze Świętym Walentym

Tradycyjnie z okazji Walentynek w poniedziałek (14 lutego) zakochani
będą mogli odwiedzić relikwiarz Świętego Walentego. Wystawiony on będzie
w naszej Bazylice.

Na co dzień relikwie świętego znajdują się w ołtarzu św. Jadwigi
Śląskiej w krzeszowskim Mauzoleum Piastów Śląskich. Św. Walenty, biskup
i męczennik (III w.) orędownik podczas ciężkich chorób (szczególnie
psychicznych i epilepsji) oraz patron zakochanych. W ikonografii
przedstawiany jest jako kapłan w ornacie, z kielichem w lewej ręce, a z
mieczem w prawej, także w stroju biskupa uzdrawiającego chłopca z padaczki.

Kult św. Walentego nie jest charakterystyczny dla cystersów, choć
oczywiście pod jego wezwaniem wznosili również świątynie, czego
przykładem jest Lubiąż. W przypadku Krzeszowa, nie ma żadnych wzmianek o
jego historycznym kulcie w opactwie. Pozyskanie przez opata Petrusa II
Keylicha jego relikwii nie było więc działaniem planowym. Razem ze św.
Walentym przywieziono również relikwie św. Fortunata. Dokument
potwierdzający ich autentyczność datowany jest na 4 lipca 1685 r.
Odręczny dopisek na jego odwrocie poświadcza jego przywiezienie na
Śląsk, a dnia 8 listopada 1790 r. autentyczność relikwii potwierdził
ówczesny sufragan wrocławski Anton Ferdinand von Rothkirch und Panten.
Ze względu również na lakowe pieczęcie opata Petrusa, możemy stwierdzić,
że to właśnie w 1790 r. relikwie św. Walentego zostały umieszczone w
kaplicy św. Jadwigi w krzeszowskim Mauzoleum Piastów.

O św. Walentym (+ 269) mamy skąpe informacje. Widomo z Martyrologium
Rzymskiego, że był biskupem Terni i został ścięty w czasie prześladowań
za panowania cesarza Klaudiusza II Gockiego. Jako kapłan gorliwie
zajmował się obowiązkami swego stanu, a swą wielką świątobliwością
zdobył sobie szczególny szacunek nie tylko u chrześcijan, ale nawet u
pogan. Wedle opowiadań hagiograficznych cesarz zabronił legionistom
wchodzić w związki małżeńskie w wieku od 18 do 37 lat., a św. Walenty
często ten zakaz łamał. Został aresztowany i torturowany poprzez bicie
kijami, aby wyparł się Chrystusa i oddał pokłon bożkom. Uzdrowił
niewidomą córkę zarządcy więzienia, przez co cała jego rodzina się
nawróciła. Ostatecznie został św. Walenty ścięty mieczem i pochowany w
Rzymie przy via Flaminia.

Dodaj komentarz