NADKOM. MARIUSZ RUSIECKI NOWYM ZASTĘPCĄ KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W KAMIENNEJ GÓRZE.

W poniedziałek 24 stycznia 2022 roku Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu powołał na stanowisko I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Kamiennej Górze nadkom. Mariusza Rusieckiego, dotychczasowego Naczelnika Wydziału Kryminalnego. Nadkom. Mariusz Rusiecki służbę w Policji rozpoczął w 2004 roku. W 2007 roku został detektywem wydziału kryminalnego, a w 2010 specjalistą zespołu dochodzeniowo-śledczego. W marcu 2015 roku objął zaszczytną funkcje Naczelnika Wydziału Kryminalnego w Komendzie Powiatowej Policji w Kamiennej Górze. W międzyczasie ukończył szkołę oficerską w Szczytnie. Przez większość służby ściśle związany był z pionem kryminalnym gdzie bezpośrednio nadzorował i kierował pracą wydziału. Od wielu lat związany był z mundurem, od sierpnia 1998 roku do 2004 był funkcjonariuszem Służby Celnej na przejściu granicznym w Lubawce, gdzie również był wyróżniany i nagradzany. Prezentowana postawa zawodowa oraz osiągnięcia w służbie były również podstawą do wyróżnienia i odznaczenia brązową odznaką „Zasłużony Policjant”.

W imieniu Komendanta KPP w Kamiennej Górze insp. Janusza Cygal, wszystkich policjantek, policjantów i pracowników cywilnych, składamy nadkom. Mariuszowi Rusieckiemu serdeczne gratulacje, życzymy dalszych sukcesów na nowych stanowisku pracy oraz wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym.


 

asp. szt. Marta Nieć Wierzbicka

Dodaj komentarz