ZMIANY W TARYFIKATORZE MANDATÓW OD NOWEGO ROKU. NOWE PRZEPISY RUCHU DROGOWEGO ORAZ WYŻSZE KARY. WARTO ZAPOZNAĆ SIĘ Z NOWYMI STAWKAMI

Od 1 stycznia 2022 obowiązuje nowy taryfikator mandatów za wykroczenia drogowe. Kary za przekroczenie prędkości mogą wynieść nawet 2500 złotych, wykroczenia popełniane na przejazdach kolejowych karane będą mandatami w wysokości 2000 złotych, a te popełniane w stosunku do niechronionych uczestników ruchu drogowego 1500 złotowymi. Warto zapoznać się z wprowadzonymi zmianami, aby nie być zaskoczonym, gdy zostaniemy zatrzymani do policyjnej kontroli drogowej. Pamiętajmy, że nieznajomość nowych regulacji prawnych nie będzie miała wpływu na sposób ich egzekwowania przez funkcjonariuszy.

1 stycznia 2022 r. weszła w życie  nowelizacja Prawa o ruchu drogowym oraz Rozporządzenia w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane wykroczenia. Górna granica grzywny, którą będzie mógł nałożyć sąd, wzrasta z 5 tys. zł do kwoty 30 tys. zł. Są to jednak kary za najbardziej drastyczne łamanie prawa, jak spowodowanie wypadku pod wpływem alkoholu. Z jakimi mandatami należy liczyć się w przypadku częściej spotykanych przewinień? Dowiecie się tego z serii naszych krótkich filmów, które specjalnie przygotowaliśmy, w związku z noworocznymi zmianami.

Przykładowe zmiany w taryfikatorze mandatów:

 • Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu wbrew obowiązkowi.1500 zł
 • Niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej. 1500 zł
 • Wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany, lub bezpośrednio przed tym przejściem. 1500 zł
 • Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu. 1500 zł
 • Naruszenie zakazu jazdy wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych. 1500 zł
 • Prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie po użyciu alkoholu. 2500 zł
 • Prowadzenie w stanie po użyciu alkoholu pojazdu innego niż mechaniczny. 1000 zł
 • Tamowanie lub utrudnianie ruchu. 500 zł
 • Tamowanie lub utrudnianie ruchu przez osobę prowadzącą pojazd mechaniczny. 500 zł
 • Przekroczenie dozwolonej prędkości o ponad 30 km/h pojazdem mechanicznym. 800 zł
 • Przekroczenie dozwolonej prędkości o ponad 70 km/h pojazdem mechanicznym. 2500 zł
 • Wyprzedzanie pojazdem mechanicznym mimo zakazu. 1000 zł
 • Prowadzenie pojazdu mechanicznego bez wymaganych uprawnień. 1500 zł
 • Prowadzenie bez wymaganych uprawnień pojazdu innego niż mechaniczny. 1500 zł
 • Wjeżdżanie na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy. 2000 zł
 • Objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór na przejeździe kolejowym, wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie zapór lub półzapór zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone, oraz wejścia lub wjazdu na przejazd kolejowy za sygnalizator lub za inne urządzenie nadające sygnały, przy sygnale czerwonym, czerwonym migającym lub dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych. 2000 zł

Zespół Komunikacji Społecznej
Komenda Miejska Policji we Wrocławiu

Dodaj komentarz