Otwarcie Dziennego Oddziału Psychiatrycznego w Kamiennej Górze

Dnia 24 stycznia br. w siedzibie NZOZ Centrum Higieny Psychicznej w Kamiennej Górze odbyło się uroczyste otwarcie Dziennego Oddziału Psychiatrycznego. Przybyłych na wydarzenie gości po oddziale oprowadziła prezes Centrum Edukacji Doradztwa i Rozwoju mgr Agata Filip.

To pierwszy i jedyny dzienny oddział psychiatryczny w powiecie kamiennogórskim, na którym pacjenci leczeni będą w ramach kontraktu z NFZ. Na nowopowstały oddział przyjmowani będą pacjenci z zaburzeniami psychotycznymi (schizofrenia), zaburzeniami nastroju (depresja, zaburzenia afektywne dwubiegunowe), zaburzeniami nerwicowymi, problemami adaptacyjnymi i zaburzeniami osobowości oraz zaburzeniami funkcji poznawczych o różnej etiologii.

W uroczystości udział wzięła wicestarosta Małgorzata Krzyszkowska.

Dodaj komentarz