Tak po modernizacji będzie wyglądała dawna szkoła przy ul. Lubawskiej.

Poznajecie ten budynek❓❗ Tak po modernizacji będzie wyglądała dawna szkoła przy ul. Lubawskiej. W ubiegłym roku zleciliśmy przygotowanie projektu przebudowy.
Powstanie tu: miejski żłobek, przedszkole oraz Dom Dziennego Pobytu dla kamiennogórskich seniorów.
Urząd miasta pozyskał na razie 2,5 mln złotych dotacji na ten projekt. Pieniądze pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Prace będziemy etapować i realizować w miarę pozyskiwania kolejnych środków. Koszt modernizacji oszacowaliśmy na 12 – 15 mln zł.

Dodaj komentarz