Bądź lokalnym patriotą. Płać podatki w swoim mieście

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) to ważne źródło pieniędzy w budżecie Kamiennej Góry. Urząd miasta zachęca, by płacić podatki w miejscu zamieszkania, a nie zameldowania.

Dzięki nim samorząd realizuje inwestycje publiczne w mieście. Finansuje: rozwój infrastruktury, ochronę środowiska, bezpieczeństwo i oświatę.

Według przepisów miejscem rozliczania się osoby fizycznej jest właściwy urząd skarbowy według miejsca zamieszkania podatnika w ostatnim dniu roku podatkowego. Oznacza to, że aby płacić podatki w Kamiennej Górze, wcale nie trzeba być tutaj zameldowanym – wystarczy mieszkać w Kamiennej Górze.

Jak rozliczyć podatek w mieście, w którym mieszkamy, a nie jesteśmy zameldowani?

  • W formularzu PIT przy rozliczaniu rocznego podatku należy wskazać Kamienną Górę jako miejsce, w którym się mieszka oraz wpisać kamiennogórski urząd skarbowy (ul. Papieża Jana Pawła II 18, 58-400 Kamienna Góra).
  • Jeśli dokonujemy zmiany miejsca zamieszkania w formularzu, powinniśmy o tym poinformować swego pracodawcę.

Jeśli złożyliśmy już formularz podatkowy, w każdej chwili można wypełnić jednostronicowy formularz ZAP-3 i zaktualizować miejsce zamieszkania.  Druk do pobrania na stronie – https://kamiennagora.pl/badz-lokalnym-patriota-plac-podatki-w-kamiennej-gorze/

Można go złożyć w urzędzie skarbowym osobiście lub wysłać pocztą do urzędu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

W Kamiennej Górze wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych rosną. Trzy lata temu było to niespełna 12 mln zł. Rok 2018 zamknęliśmy wpływami na poziomie ponad 14 mln zł.  Dzięki udziałowi w PIT za rok 2019 do miejskiej kasy spłynęło ok.15 mln. 2020 rok przyniósł podobną sumę. Jest to około 20 proc. wszystkich dochodów miasta.

Rafał Święcki
Rzecznik prasowy

Dodaj komentarz