Medale dla Zofii i Juliana Kapuścińskich za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

50 lat razem. Taki piękny małżeński jubileusz mieliśmy okazję świętować razem z państwem Zofią i Julianem Kapuścińskimi z Kamiennej Góry. W tej wyjątkowej chwili towarzyszyli im najbliżsi.

Burmistrz Janusz Chodasewicz wręczył im z tej okazji Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Uroczystość odbyła się w reprezentacyjnych wnętrzach sali witrażowej.

Jubilaci są związani z naszym miastem od wielu lat. Pani Zofia urodziła się w Kamiennej Górze. Pracowała w tkalni jedwabiu „Floreta”. Pan Julian był pracownikiem kolumny transportu sanitarnego. Ślub wzięli 17 lipca 1971 r. w Kamiennej Górze. Doczekali się dwójki dzieci, pięcioro wnuków i dwójki prawnucząt.

Przy tej okazji prosimy o kontakt pary małżeńskie, które w 2022 roku będą obchodziły jubileusz 50-lecia ślubu. Za naszym pośrednictwem chcemy Państwu wręczyć Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Jest to honorowe odznaczenie nadawane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej osobom, które w jednym związku małżeńskim przeżyły co najmniej 50 lat. Prosimy, by zgłosiły się do nas osoby zameldowane na stałe na terenie miasta lub gminy Kamienna Góra. Medal mogą otrzymać też pary, które swój jubileusz obchodziły w latach wcześniejszych, a nie zostały odznaczone.

Dodaj komentarz