Warsztaty redukcji stresu w kamiennogórskich szkołach

Urząd miasta sfinansował warsztaty redukcji stresu dla uczniów kamiennogórskich szkół. Zajęcia odbywały się w ramach Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.

Trenerzy z Centrum Działań Profilaktycznych w Wieliczce przeprowadzili ponad 20 dwugodzinnych warsztatów w:

  • w Szkole Podstawowej nr 1 (w sześciu klasach siódmych i sześciu klasach ósmych);
  • w Szkole Podstawowej nr 2 (w dwóch klasach siódmych i trzech klasach ósmych);
  • w Liceum Ogólnokształcącym (w czterech klasach drugich).

W warsztatach wzięło udział prawie 400 uczniów. Dzięki nim młodzież zdobyła praktyczne umiejętności redukowania stresu subiektywnego oraz wykorzystania pozytywnej siły zdrowego stresu.

 

Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem młodzieży. Za pomoc w realizacji programu dziękujemy pedagogom szkolnym i wychowawcom klas.

Dodaj komentarz