Pamięci pomordowanym 1995r

Dzięki obróbce cyfrowej, do szerszej widowni trafił dziś film z 1995 roku prezentujący jak radni Kamiennej Góry uczcili pamięć pomordowanych w obozie Gross Rosen.

Burmistrz Artur Zieliński oraz radni, złożyli wiązanki kwiatów w kilku lokalizacjach miasta. Do dnia dzisiejszego nie przetrwał jedynie obelisk ustawiony  na terenie byłego obozu koncentracyjnego przy ul. Nadrzecznej.

Dodaj komentarz