„Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego – EDYCJA III”

Burmistrz Kamiennej Góry Janusz Chodasewicz ogłosił nabór wniosków o udzielenie dofinansowania do zmiany systemu ogrzewania, w ramach programu – „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego – EDYCJA III”

Dokumenty są do pobrania na urzędowej stronie https://bit.ly/31Hplbr lub w Wydziale Gospodarki Lokalowej (pok. 305, II piętro) w ratuszu.

Wnioski należy składać w terminie od 15 listopada 2021 r. do 30 listopada 2021 roku w godzinach 7:30 – 15:30 w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Kamienna Góra.

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

  • osoby fizyczne będące właścicielami/współwłaścicielami lokali mieszkalnych lub najemcami lokali komunalnych;
  • wspólnoty mieszkaniowe, których członkowie korzystają z ciepła wytworzonego we wspólnej kotłowni (dla pojedynczego budynku lub kilku budynków);
  • jednostka samorządu terytorialnego (JST), jednak wyłącznie w odniesieniu do komunalnego budownictwa mieszkaniowego (nie dotyczy budynków użyteczności publicznej i nieruchomości przeznaczonych na działalność gospodarczą).

 

Dofinansowanie będzie udzielane w wysokości do 50 proc. wartości poniesionych i udokumentowanych kosztów kwalifikowanych na zadanie związane ze zmianą systemu ogrzewania, w maksymalnej wysokości do:

  • dla lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym – 7 000,00 zł brutto;
  • w przypadku kotłowni zasilającej w ciepło budynek wielorodzinny limit kosztów kwalifikowanych dla takiej instalacji określony będzie w oparciu o liczbę obsługiwanych mieszkań – jako iloczyn tej liczby i kwoty – 4 000,00 zł brutto.

Dodaj komentarz