Punkt konsultacyjno – informacyjny

W urzędzie miasta Kamienna Góra rozpoczął działalność punkt konsultacyjno – informacyjny rządowego programu priorytetowego „Czyste powietrze”.

Zapraszamy we wtorki i czwartki od godz. 8 do godz. 13 w pok. 305 (II piętro).

Jeśli te dni będą wolnymi od pracy, wówczas punkt będzie czynny w następujące po nich dni robocze.

Aby usprawnić pracę punktu, prosimy o wcześniejsze telefoniczne ustalenie daty i godziny indywidualnego spotkania pod nr tel. (75) 64 55 141.

Punkt konsultacyjny ma ułatwić mieszkańcom Kamiennej Góry aplikowanie o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze”. Został utworzony na podstawie porozumienia pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu a gminą miejską Kamienna Góra.

ZAKRES DZIAŁAŃ PUNKTU KONSULTACYJNEGO:

  • udzielanie informacji o programie osobom zainteresowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie,
  • wsparcie wnioskodawców w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie,
  • udzielanie pomocy wnioskodawcom przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania, w tym przy poprawnym wypełnianiu wniosku o płatność oraz kompletowaniu wymaganych załączników.

Wnioski składane w Punkcie konsultacyjnym będą przesyłane do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, gdzie następuje ich ocena merytoryczna.

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROGRAMIE „CZYSTE POWIETRZE”

„Czyste Powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Beneficjenci mogą uzyskać dofinansowanie na poziomie podstawowym lub podwyższonym do przedsięwzięć, które umożliwią realizację tego założenia. Program jest skierowany do osób fizycznych, które są właścicielami, współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Mamy nadzieję, że funkcjonowanie punktu umożliwi i zachęci mieszkańców do skorzystania z dofinansowania m.in. na wymianę kotłów, przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych, a w efekcie do poprawy jakości powietrza na terenie Kamiennej Góry.

Szczegóły https://bit.ly/3bZtdXv

Rafał Święcki
Rzecznik prasowy

Dodaj komentarz