Nowe trasy wspinaczki skałkowej

Od 2019 roku Powiat Kamiennogórski prowadzi intensywne działania ukierunkowane na poszerzenie oferty turystycznej polsko-czeskiego pogranicza. W tym celu skupiliśmy się na aktywnych formach uprawiania turystyki i sportu, głównie na wspinaczce skałkowej.

Dzięki naturalnemu ukształtowaniu terenu, w sposób nieingerujący w środowisko udało nam się stworzyć nowy produkt turystyczny w regionie umożliwiający bezpieczne uprawianie wspinaczki skałkowej.

Rozwój tej nowej gałęzi turystyki kwalifikowanej możliwy był dzięki złożonym do Euroregionu Nysa wnioskom i otrzymanemu dofinansowaniu.

W partnerstwie z Nadleśnictwem Kamienna Góra, stroną czeską i lokalnymi samorządami zakończyliśmy dwa duże projekty wspinaczkowe: „Budowa tras wspinaczkowych na pograniczu polsko-czeskim” i „Rozwój turystyki aktywnej” i obecnie  jesteśmy na etapie realizacji trzeciego pn. „Aktywne pogranicze”.

Proces zagospodarowania terenów wspinaczkowych polega na przygotowaniu i oczyszczeniu terenu, zaprojektowaniu przebiegu tras, a następnie zainstalowaniu bezpiecznych, spełniających normy punktów asekuracyjnych.

W ciągu tych 3 lat pod wspinaczkę skałkową zagospodarowane zostały terenu góry Zadziernej, Urwisko Góra Trzy Kawałki, Spękane Skały oraz Kamieniołom Pod Pustelnią. Łącznie powstało ponad 120 dróg wspinaczkowych, część z nich została wytyczona na nowo, część natomiast zrewitalizowana. Przeważająca większość dróg wspinaczkowych na tym terenie świetnie nadaje się dla osób początkujących oraz dla młodzieży i dzieci pod opieką dorosłych.

Ponadto w każdym projekcie znalazły się inne działania, które dodatkowo uatrakcyjniają powstały produkt turystyczny tj.:

– wykonanie i montaż tablic informacyjnych ze skałoplanami ułatwiającymi wspinaczkę;

– montaż małej infrastruktury turystycznej typu wiata turystyczna, ławki, miejsce na ognisko czy kosze na śmieci;

– szereg działań promocyjnych: druk folderu promującego trasy wspinaczkowe, mapy wspinaczkowej i turystycznej oraz nagranie filmu promocyjnego, a także organizacja bezpłatnego cyklu wycieczek pieszych i rowerowych;

– montaż stacji ładowania małej elektromobilności w każdej z gmin powiatu kamiennogórskiego.

Wartość powyższych działań, w trzech projektach, wynosi ponad 67 000 euro – z czego aż 85% stanowi dofinansowanie.

Wszystkie powyższe projekty są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

 

Dodaj komentarz