Zmiana polityki wobec wspólnot mieszkaniowych.

Miasto Kamienna Góra całkowicie zmieniło politykę wobec wspólnot mieszkaniowych. Gmina w całości spłaciła wieloletnie zaległości związane z opłatami na fundusze remontowe. Burmistrz Janusz Chodasewicz postuluje, aby wspólnoty rozpoczęły podejmowanie uchwał o remontach budynków.  

 

– Na starcie kadencji, w 2018 roku zadłużenie miasta wobec wspólnot mieszkaniowych wynosiło ok. 1,5 mln złotych. Od lat, jeszcze jako radny apelowałem o zmianę polityki miasta w tym zakresie – mówi burmistrz Janusz Chodasewicz.    

Obecnie całość zadłużenia wobec kamiennogórskich wspólnot mieszkaniowych została uregulowana. Kolejne należności są wnoszone na bieżąco.  

– Chciałbym, aby do mieszkańców dotarł jasny sygnał, że miasto nie uchyla się od obowiązków i jeśli wspólnoty podejmą decyzję o remontach, będziemy w nich równorzędnym partnerem. W ten sposób możemy stopniowo odnawiać substancję mieszkaniową. Tak robią to inne miasta – dodaje burmistrz Chodasewicz.    

Według danych Spółki Mieszkaniowej na funduszach remontowych wspólnot zgromadzono obecnie prawie 8 mln złotych. Mieszkańcy coraz chętniej podejmują decyzje o remontach swych budynków z tych środków.  

– Decydują się także na zaciąganie kredytów. Wcześniej ta forma finansowania prac remontowych właściwie w Kamiennej Górze nie występowała. Obecnie 6 wspólnot zdecydowało się na skorzystanie z bankowych pożyczek na ogólną sumę – 1,3 mln zł. Kolejne wspólnoty rozważają takie rozwiązanie, 29 przedstawiliśmy warunki finansowania – mówi Zdzisław Wołyniec, prezes Spółki Mieszkaniowej.  

Spłata starych długów wobec wspólnot mieszkaniowych była możliwa dzięki wielomilionowym dotacjom, które w bieżącej kadencji Kamienna Góra pozyskała na realizację miejskich zadań inwestycyjnych.  

– Na realizację różnych przedsięwzięć w latach 2019-2021 pozyskaliśmy ze środków zewnętrznych 24 mln złotych. Nie musieliśmy angażować w te zadania bieżących dochodów własnych gminy – mówi Iwona Pazgan, skarbnik miasta.     

Źródłem finansowania remontów budynków mieszkalnych w Kamiennej Górze są także czynsze z tytułu najmu lokali komunalnych. Większość mieszkańców płaci je regularnie. Jest jednak grupa najemców z długami. Spółka Mieszkaniowa prowadzi wobec nich postępowania windykacyjne.   

Dodaj komentarz