KAMIENNOGÓRSCY POLICJANCI W TROSCE O BEZPIECZEŃSTWO SENIORÓW

Przestępcy wykorzystują łatwowierność i obniżony poziom czujności starszych i samotnych osób. Jednym z najczęściej popełnianych przestępstw na szkodę osób starszych jest oszustwo dokonywane metodami „na wnuczka” i „na policjanta”. Jest ono szczególnie dotkliwe, ponieważ bardzo często seniorzy w wyniku działania oszustów tracą oszczędności całego życia. W tym celu kamiennogórscy policjanci chętnie spotykają się z osobami starszymi, by stale przypominać im, jak nie paść ofiarą oszustów.

Dodaj komentarz