Sudeckie Stowarzyszenie Ekorozwoju Green Gate otrzymało dotację

Sudeckie Stowarzyszenie Ekorozwoju Green Gate otrzymało dotację w kwocie 5268,90 zł. na zakup komputera przenośnego z oprogramowaniem w ramach zadania: „Awaria sprzętu biurowego”. Uzyskane wsparcie pochodziło z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego i zostało przyznane w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 Edycja 2021.

Fundacja Nasz Świat otrzymała dotację w kwocie 5758 zł. na realizację zadania: „Zakup interwencyjny”. Uzyskane wsparcie pochodziło z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego i zostało przyznane w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 Edycja 2021.

Dzięki dotacji w kwocie 8599.29 zł uzyskanej z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego kamiennogórskie Stowarzyszenie Dziewięćsił wzięło udział w 47 Targach Rolno – Spożywczych Ziemia Żywicielka w Czeskich Budziejowicach. Wizyta na targach pozwoliła na bezpośrednie zapoznanie się z przykładami dobrych praktyk, trendami rynku producenckiego i konsumenckiego, innowacji produktowych, usługowych i nowych zdobyczy nauki. Zadanie pod nazwą „Udział w wydarzeniu branżowym” zostało dofinansowane z Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030.

Z szacunkiem i pozdrowieniami,

Jarek Giercarz

 

Dodaj komentarz