Urząd miasta w Kamiennej Górze rozpoczyna inwentaryzację systemów grzewczych

Urząd miasta w Kamiennej Górze rozpoczyna inwentaryzację systemów grzewczych w lokalach i budynkach mieszkalnych oraz niemieszkalnych położonych na terenie miasta Kamienna Góra.

Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji wszystkich źródeł emisji nałożył na gminy samorząd województwa dolnośląskiego na podstawie zapisów uchwały nr XXI/505/20 z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim.

Prosimy właścicieli (współwłaścicieli) i najemców lokali lub budynków mieszkalnych oraz niemieszkalnych o wypełnienie ankiety dotyczącej użytkowanego źródła ciepła w terminie do 30 listopada 2021 r.

Ankietę dostarczą mieszkańcom osoby wyznaczone przez burmistrza miasta, posiadająca pisemne upoważnienie oraz identyfikator w celu weryfikacji tożsamości. Prosimy o rzetelne wypełnienie ankiety i dostarczenie do Urzędu Miasta Kamienna Góra na jeden ze wskazanych sposobów:

  • wrzucenie do urny znajdującej się przed wejściem do ratusza,
  • odesłanie na adres: Urząd Miasta Kamienna Góra, Pl. Grunwaldzki 1, 58 – 400 Kamienna Góra,
  • przesłanie droga elektroniczną na adres sekretariat@kamiennagora.pl.

Mieszkańcy, którzy nie otrzymają ankiety, są proszeni o pobranie jej ze strony https://kamiennagora.pl/inwentaryzacja-systemow-grzewczych-w-kamiennej-gorze/ lub z holu urzędu oraz złożenie w wymaganym terminie.

W razie jakichkolwiek wątpliwości i pytań związanych z ankietą prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem (75) 64 – 55 – 141.

Na podstawie informacji pozyskanych z ankiet zostaną zidentyfikowane przestarzałe urządzenia grzewcze na paliwo stałe oraz oceniona gotowość mieszkańców do przeprowadzenia inwestycji obejmujących wymianę węglowych systemów ogrzewania. Ponadto gmina pozyska dane konieczne do ubiegania się o środki finansowe na likwidację źródeł niskiej emisji.

Liczymy na Państwa zaangażowanie i współpracę we wspólnym wysiłku, jakim jest poprawa jakości powietrza.

Ważne!
Ankieta dotycząca inwentaryzacji systemów grzewczych to obowiązek odrębny w stosunku do deklaracji składanych od 1 lipca 2021 r. w ramach Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, wprowadzony przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Więcej informacji https://kamiennagora.pl/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-deklaracje/

 

 

Rafał Święcki
Rzecznik prasowy

Dodaj komentarz