Rozpoczyna się remont DK5 na obwodnicy Kamiennej Góry.

W najbliższy weekend planowane jest rozpoczęcie prac przygotowawczych do remontu odcinka DK5 na obwodnicy Kamiennej Góry. Wykonawca w pierwszej kolejności przystąpi do prac na poboczu jezdni.

Wykonane zostanie m.in. oczyszczenie i odmulenie rowów, ścinka poboczy oraz wymiana zniszczonych elementów ścieku. Prace przy frezowaniu nawierzchni rozpoczną się w pierwszym tygodniu października i wówczas wystąpią utrudnienia w ruchu. Harmonogram prac może ulec zmianie w zależności od warunków atmosferycznych.

Remontowany odcinek DK5 o długości ponad 3 km będzie obejmował sfrezowanie starej nawierzchni i ułożenie nowej warstwy ścieralnej. Wykonanie zabiegów utrzymaniowych ma na celu poprawę warunków ruchowych poprzez wyrównanie i uszorstnienie nawierzchni jezdni. 

Wartość robót wynosi ok. 2,2 mln zł. Zakończenie prac planowane jest do końca października. 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Oddział Wrocław

Dodaj komentarz