Pałac w DPS Szarocin jak nowy.

15 września 2021 r. starosta kamiennogórski Jarosław Gęborys wraz z dyrektorem DPS Stanisławem Dłużakiem uczestniczyli w oficjalnym odbiorze wyremontowanego budynku w Domu Pomocy Społecznej w Szarocinie.

Przedmiotem prac było wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie elewacji zabytkowego budynku pałacowego (budynek A) na terenie Domu Pomocy Społecznej w Szarocinie.

Koszt wykonanych prac wyniósł 964 935, 00 zł brutto.

Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wyniosło 100 %.

W ramach remontu wykonano:

1. Roboty związane z remontem portalu wejściowego

2. Roboty związane z remontem ścianki ryzalitowej południowo – wschodniej i odtworzenie ścianki ryzalitowej południowo – zachodniej.

3. Roboty związane z wykonaniem zadaszenia nad zejściem do kotłowni

4. Roboty związane z remontem schodów i pozostałych elementów zewnętrznych związanych z wejściem do budynku.

5. Roboty związane z renowacją kamiennych elementów wystroju architektonicznego

6. Remonty uzupełniające.

7. Remont elewacji.

Wykonawcą robót było przedsiębiorstwo Dom-Jar Firma Remontowo-Budowlana Sp.z o.o.

 

Dodaj komentarz