Zaszczep się na Zlocie Krasnoludków

31 lipca 2021 roku w godzinach 14:00 -16:00 będzie można zaszczepić się przeciwko COVID19 na
Głazach Krasnoludków (Gorzeszów, gmina Kamienna Góra). Podawać będziemy szczepionkę marki
Pfizer. Szczepić się mogą osoby które ukończyły 12 rok życia.
Aby się zaszczepić należy 31 lipca zgłosić się do punktu szczepień zlokalizowanego przy Głazach
Krasnoludków z:
– dowodem osobistym/prawem jazdy/innym dokumentem tożsamości z numerem PESEL i zdjęciem
– numerem telefonu komórkowego (na który przyjdzie potwierdzenie szczepienia i termin Ii dawki)
– kwestionariuszem wstępnej kwalifikacji (do pobrania ze strony www.nzozrodzina.org

Szczepienia będą prowadzone przez pielęgniarki szczepienne przy współpracy z ratownikami
medycznymi i Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Na terenie Punktu Szczepień będzie lekarz
kwalifikujący i nadzorujący proces szczepień.
Każda zaszczepiona osoba otrzyma potwierdzenie szczepienie wraz z numerem dawki i
proponowanym terminem przyjęcia II dawki.
Drugą dawkę otrzymać będzie można w siedzibie NZOZ Rodzina, ul. Kościuszki 6, Kamienna Góra w
dniu 25.08.2021 (w 25 dniu po pierwszej dawce) lub w dowolnym innym punkcie szczepień na
terenie całego kraju (zgodnie z zaleceniami producenta między 21, a 45 dniu po otrzymaniu pierwszej
dawki).
UWAGA! Osoby niepełnoletnie (w wieku 12-18 lat) muszą być pod opieką swoich
rodziców/opiekunów prawnych, którzy na miejscu wyrażą zgodę na szczepienie.

Podmiot odpowiedzialny – Punkt Szczepień NZOZ Rodzina Kamienna Góra Kościuszki 6
www.nzozrodzina.org

Kwestionariusz do pobrania ze strony: http://nzozrodzina.org/art,186,kwestionariusz-szczepien-
aktualny-od-kwietnia-2021

Dodaj komentarz