Syreny zasygnalizują rocznicę wybuchu powstania

Upamiętnimy 77 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.
Jak co roku 1 sierpnia, punktualnie o godzinie 17 w Kamiennej Górze zawyją syreny. Urządzenia akustyczne zostaną włączone na podstawie zarządzenia wojewody dolnośląskiego dotyczącego treningu systemu wczesnego ostrzegania. Zostanie nadany sygnał „ogłoszenie alarmu”.

Dodaj komentarz